Het mooiste strandfeest van het Noorden...

2019

Dit jaar vieren we voor de 143e keer de jaarlijkse Pinksterfeesten in Delfzijl. Wij zijn er als bestuur bijzonder trots op dat we het weer mogen organiseren en we gaan er alles aan doen om er wederom een geweldig mooie editie van te maken!!

Delfzijl en omstreken is een prachtige plek om te wonen, te werken en te verblijven. Er is volop dynamiek vanwege de uitvoering van het Marconiproject en ook het plein voor het station is prachtig geworden. Aan de werkzaamheden aan de dijk en de aanleg van het strand en kwelderlandschap wordt nog volop gewerkt. De industrie en andere maakindustrie verandert en gaat richting groen en waterstofproductie hoort hierbij. Dit leidt tot uitbreidingen van bestaande activiteiten en het trekt nieuwe bedrijven naar Delfzijl en zorgt voor nieuwe arbeidsplaatsen. Dit is goed voor Middenstand , MKB, Horeca en Verenigingen. Realisatie van een goed woonklimaat en het vergroten van de leefbaarheid zijn zeer belangrijke items. De Middenstand, Horeca, de gemeente Delfzijl en diverse organisaties en verenigingen dragen gezamenlijk bij aan het vergroten van de leefbaarheid en hebben elkaar nodig.

Ook wij doen hier graag aan mee door het organiseren van de jaarlijkse Pinksterfeesten. Ook dit jaar weer een nieuwe activiteit in het programma op zaterdag namelijk de “PinksterTrail”. Je rent of loopt in je eigen stad een parcours en rent of loopt door allerlei gebouwen . Alle lof voor de initiatiefnemers van dit evenement. Op de website en in het programmaboekje kan een ieder het programma zien en het belooft, zoals u van ons gewend bent, een prachtig feest te worden!  Het zal weer een feest van ontmoeten en begroeten, verbinding en plezier worden!

Ook dit jaar kan iedereen die de Pinksterfeesten Delfzijl een warm hart toedraagt “Vriend“ worden van Neptunus voor een bedrag van 10 Euro of meer…, voor info zie de website. Dit om samen een nog mooier feest te kunnen organiseren.

Wij danken onze leden, vrienden, de Gemeente Delfzijl en onze trouwe sponsoren voor de steun die zij ook dit jaar weer aan onze vereniging hebben geboden.

Wij wensen u fijne Pinksterdagen!

Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “Neptunus”

Namens het bestuur,

Meld je nu aan