Voorwoord

Dit jaar vieren we voor de 144e keer de jaarlijkse Pinksterfeesten in Delfzijl. Wij zijn er als bestuur bijzonder
trots op dat we het weer mogen organiseren en we gaan er alles aan doen om er wederom een geweldig
mooie editie van te maken!!

Twee jaar hebben we het niet kunnen organiseren vanwege Corona, maar nu kunnen we weer en iedereen kijkt er naar uit.
Wat is het mooi geworden in Delfzijl. Het Marconi-project is afgerond en we hebben een prachtig strand en een prachtige boulevard.
Het wordt een mooie zomer. Verder wordt door de gemeente gewerkt aan een strandvisie en ondernemers
staan al te trappelen om een verdere invulling te geven aan het strand. Voor Delfzijl en het centrum van Delfzijl een echte publiekstrekker.
Verder staat Delfzijl de komende jaren even op zijn kop en verschijnt er straks een prachtig complex “Boegkwartier”.
Tevens start in de toekomst ook de bouw van een nieuw cultuurcentrum. Delfzijl is volop in beweging en het verblijf en de leefbaarheid
krijgt een enorme boost.

Wij dragen ook weer graag bij om de leefbaarheid te verhogen door het organiseren van de jaarlijkse Pinksterfeesten. Op de website en in het programmaboekje
kan een ieder het programma zien en het belooft, zoals u van ons gewend bent, een prachtig feest te worden! Het zal weer een feest van ontmoeten
en begroeten, verbinding en plezier worden!
Ook dit jaar kan iedereen die de Pinksterfeesten Delfzijl een warm hart toedraagt “Vriend“ worden van Neptunus voor een bedrag van 10 Euro of meer,.
Voor info zie onze website. Dit om samen een nog mooier feest te kunnen organiseren. Wij danken onze leden, vrienden, de gemeente Eemsdelta en onze
trouwe sponsoren voor de steun die zij ook dit jaar weer aan onze vereniging hebben geboden.

Wij wensen u fijne Pinksterdagen!
Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “Neptunus”

Namens het bestuur,
Fester Oosterhuis

Meld je nu aan