‘Ziet gij hier die vlaggen niet
wapp’ren fier en vrij ?
Hoort gij daar dat juichen niet
jub’len fris en blij
Weet gij niet wat dat bediedt
in Delfzijl geschiedt ?
Thans viert “Neptunus”feest,
viert haar jaarlijks feest

Waar de rustloos ‘ruisend’ Eems
ons het oog bekoort
Waar de grazig-groene dijk
stuwt de drommen voort
Waar der boten schel gefluit
lokt ter haven uit:
Daar viert “Neptunus”feest
viert haar jaarlijks feest

Als wij dan de jachten zien
klieven hunne baan
Als dan de boten biën
‘n prachtig schouwspel aan
Als het vuurwerk hoog opknalt
de muziek rondschalt:
Dan viert “Neptunus”feest,
viert haar jaarlijks feest

Daar dan ‘t volk van heind’ en ver
gaarne stroomt naar hier
Daar er vreugd’ en vrolijkheid
heerst en blij vertier,-
Daar “Neptun” reeds jarenlang
is van zessen klaar:
Sluit deze wens deez’ zang:
Ze leve lang, ze leve lang’